Dotacje unijne

링마벨
dotacje

dla rozwoju Mazowsza

Tytuł projektu: „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa ADD s.c 갤럭시 유심. poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy”

Nazwa beneficjenta: Dariusz Rojek, Adam Krasoń, Dariusz Jakubczak, prowadzący działalność gospodarczą w formir spółki cywilnej pod nazwą ADD

Całkowita wartość projektu: 288 640,88 PLN

Kwota dofinansowania: 98 325,64 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa” lineage os.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: http://mazowia.eu/